Σημειωτική στροφή (La svolta semiotica)


Traduzione a cura di E. Kourdis e A. Christodoulou, University Studio Press, Thessaloniki, 2012.


Σημειωτική στροφή (La svolta semiotica)Στο βιβλίο του «Σημειωτική Στροφή», ο συγγραφέας σε μία προσπάθεια αποσαφήνισης του επιστημολογικού προσανατολισμού της Σημειωτικής, την περιγράφει ως μία περιπέτεια σκέψης, δανειζόμενος παραδείγματα από την τέχνη, την καθημερινή ζωή, τη μετάφραση, την πολιτική, τη γλώσσα. Μέσα από μια διαλεκτική που αναπτύχθηκε ανάμεσα στη Σημειωτική και σε άλλα επιστημονικά πεδία τα τελευταία πενήντα και πλέον χρόνια, ο Paolo Fabbri καθιστά διακριτές, με έναν έντεχνο τρόπο, τις θέσεις της Σημειωτικής και τη σχέση της με τη φιλοσοφία της γλώσσας, τις ανθρωπιστικές επιστήμες, τη σωσσυριανή γλωσσολογία και την πηρσιανή επιστημολογία. Κοντολογίς, όπως υποστηρίζει και ο ίδιος, κάθε επιστήμη, όπως και η Σημειωτική, δεν αποτιμάται θετικά όσο «είναι» καινούργια αλλά για όσο «παραμένει» καινούργια, κάτι το οποίο συμβαίνει τη στιγμή της στροφής της, δηλαδή τη στιγμή της δυναμικής και ευέλικτης επιστημολογικής στροφής κατά την οποία ενσωματώνει και απορροφά νέα στοιχεία. Το παρόν έργο είναι το πρώτο του P. Fabbri που μεταφράζεται στα ελληνικά.

Abstract:

Greek translation and editing of the Italian book by Paolo Fabbri, (2001), La svolta semiotica, Roma: Laterza & Figli Spa.
In the book Semiotic Turn, the author in an attempt to clarify the epistemological orientation of semiotics, describes it as a thinking adventure, borrowing examples from art, daily life, translating, politics and language. Through a dialectic that developed between semiotics and other fields over the past fifty years, Paolo Fabbri artfully clarifies the positions of semiotics and its relation to the philosophy of language, the humanities, Saussurean linguistics and Peircean epistemology. As the author claims, every science, semiotics included, is not well received when it is new, but for as long as it remains new, something which happens the moment that it makes a dynamic and flexible epistemological turn during which it incorporates and absorbs new information.
This book is the first by P. Fabbri to have been translated into Greek.

Fabbri, P. (2012). The semiotic turn. Thessaloniki: University Studio Press. Translated into Greek and edited by E. Kourdis and A. Christodoulou

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento